Sippenbuch Wedtlenstedt

Landkarte Geschichte Höfe Familien Namen Orte


L ü d d e c k e
(Lüdecke, Lüddeke, Lüdeke)

Nr.     Name
<566> Heirat
2.6.1833
  Martin Eberhard Ludwig Lüddecke
aus <560>, 1. Ehe <564>

  Ilse Dorothee Meier
(T.d. verst. Johann Konrad Meier, Kotsassen in Timmerlah, u.d. verst. Anna Auguste geb. Rautmann), unehel. Kind <631>, verw. Beier <99>, geb. Timmerlah um 1789, gest. Wedtlenstedt 30.11.1857

© IVW