Sippenbuch Wedtlenstedt

Landkarte Geschichte Höfe Familien Namen Orte


M e i e r
(Meyer)

Nr.     Name
<631> uneheliches
Kind

(1821)
  Ilse Dorothee Meier
(T.d. Johann Konrad Meier, Kotsassen in Timmerlah, u.d. Anna Auguste geb. Rautmann), 1. Ehe Beier <99>, 2. Ehe Lüddecke <566>, geb. Timmerlah um 1789, gest. Wedtlenstedt 30.11.1857


1 Kind:   Ludwig
geb. um 1821, gest. 6.10.1823  (2 Jahre 6 Monate alt)

© IVW