Sippenbuch Wedtlenstedt

Landkarte Geschichte Höfe Familien Namen Orte


B e i e r
(Beyer)

Nr.     Name
<99> Heirat
16.9.1821
  Johann Wilhelm Beier
1. Ehe <98>

  Ilse Dorothee Meier
(T.d. verst. Johann Konrad Meier, Kotsassen in Timmerlah, u.d. verst. Anna Auguste geb. Rautmann), 2. Ehe Lüddecke <566>, unehel. Kind <631>, Dienstmagd in Lehndorf, geb. Timmerlah um 1789, gest. Wedtlenstedt 30.11.1857

1 Kind:   Johann Heinrich Theodor
geb. 19.3.1823, gest. 31.1.1833

© IVW