Sippenbuch Wedtlenstedt

Landkarte Geschichte Höfe Familien Namen Orte


M e i e r d i n g
(Meyerding)

Nr.     Name
<665> Heirat
24.11.1844
  Heinrich Hennig Theodor Meierding
(S.d. Johann Heinrich Meierding, Kl. Kotsassen in Vallstedt, u.d. Ilse Christine geb. Neddermeier), Dienstknecht, später Häusling in Timmerlah, geb. Vallstedt 7.3.1817, gest. .......

  Ilse Dorothee Henriette Fricke
aus <272>, geb. 7.5.1820, gest. .......

© IVW