Sippenbuch Wedtlenstedt

Landkarte Geschichte Höfe Familien Namen Orte


M e i e r
(Meyer)

Nr.     Name
<635> Heirat
3.9.1837
  Hennig August Jakob Meier
(S.d. Jakob Meier, Häuslings in Lamme, u.d. verst. Ilse Marie geb. Lademann), Häusling in Lamme, geb. ......., gest. .......

  Anne Marie Magdalene Lübbe
(T.d. verst. Heinrich Jürgen Lübbe, Häuslings u. Kuhhirten in Harvesse, u.d. Ilse Marie geb. Werthmann), geb. ......., gest. .......

© IVW