Sippenbuch Wedtlenstedt

Landkarte Geschichte Höfe Familien Namen Orte


M e i e r
(Meyer)

Nr.     Name
<627> Heirat
10.11.1811
  Johann (Hennig) Christoph Meier
(S.d. verst. Hennig Christoph Meier, Brinksitzers in Harvesse), Ackerknecht in Bortfeld, später Brinksitzer in Wedtlenstedt, geb. Harvesse (2.3.1783), gest. Wedtlenstedt 17.11.1856

  Kathrine Marie Bradherig
(T.d. Heinrich Bradherig, Brinksitzers in Wedtlenstedt (? <170>), geb. ......., gest. .......

© IVW